Tin mới
Ảnh

Tags
Angelina Jolie đang đứng trước cơ hội Oscar

“First They Killed My Father” hiện được đánh giá là tác phẩm ấn tượng nhất của Angelina Jolie trên cương vị đạo diễn, và đây là cái tên sẽ còn được nhắc nhiều trong thời gian tới.