Tin mới
Ảnh

Tags
Người phụ nữ khuyết tật giỏi giang

Cả giám đốc và nhân viên đều là những người khuyết tật nhưng họ đã quyết tâm đứng lên chăm chỉ làm việc tự nuôi sống bản thân và giúp ích cho đời.