Tin mới
Ảnh

Tags
Có một Hoa Di Linh dễ thương, nổi loạn trong bộ ảnh Giáng sinh

Hoa Di Linh vừa tung ra bộ ảnh thời trang mới nhân dịp Giáng sinh 2018. Đây cũng là món quà về mặt tinh thần mà Hoa Di Linh muốn gửi tới những người hâm mộ luôn theo dõi, quan tâm cũng như ủng hộ con đường hoạt động của cô trong thời gian cô trở lại showbiz.
Có một Hoa Di Linh dễ thương, nổi loạn trong bộ ảnh Giáng sinh

Hoa Di Linh vừa tung ra bộ ảnh thời trang mới nhân dịp Giáng sinh 2018. Đây cũng là món quà về mặt tinh thần mà Hoa Di Linh muốn gửi tới những người hâm mộ luôn theo dõi, quan tâm cũng như ủng hộ con đường hoạt động của cô trong thời gian cô trở lại showbiz.
Có một Hoa Di Linh dễ thương, nổi loạn trong bộ ảnh Giáng sinh

Hoa Di Linh vừa tung ra bộ ảnh thời trang mới nhân dịp Giáng sinh 2018. Đây cũng là món quà về mặt tinh thần mà Hoa Di Linh muốn gửi tới những người hâm mộ luôn theo dõi, quan tâm cũng như ủng hộ con đường hoạt động của cô trong thời gian cô trở lại showbiz.