Tin mới
Ảnh

Kesha tiếp tục bị Dr.Luke tố nợ 1,3 triệu USD
Một năm trước, Kesha đã bật khóc tại toà khi bị xử thua kiện Dr.Luke, một năm sau, cô tiếp tục thua kiện và phải hoàn trả nhà sản xuất âm nhạc này 1,3 triệu USD.
Mới nhất